Poprzednik Pantery – DeTomaso…

Poprzednik Pantery – DeTomaso Mangusta
#samochody #motoryzacja #klasykimotoryzacji #carboners #detomaso #60s