Rząd znacjonalizował viaTOLL. Potem przekazał go tej samej firmie…

… ale na bardziej lukratywnych dla niej warunkach. „Przejęcie przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego systemu e-myta miało pozwolić państwu skuteczniej uszczelnić system podatkowy. Operacja na razie okazała się klapą, a operatorem viaTOLL nadal jest austriacki Kapsch.”