Ktoś wie co to za audi?…

Ktoś wie co to za audi? Znalezione na nagraniu z lat 90, wtedy to musiał być szpan gdy wokół same polonezy i maluchy
#motoryzacja #czarneblachy #carboners #audi